Научени отдели

Научен отдел „Развъждане и технологии в говедовъдството“

проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – ръководител

доц. д-р Теодора Спасова Ангелова

доц. д-р Милена Миткова Михайлова

гл. ас. д-р Даниела Стефанова Йорданова

гл. ас. д-р Владимир Стойчев Карабашев

ас. д-р Евгени Видев Видев

ас. Тотьо Иванов Колев

Научен отдел „Развъждане и технологии в овцевъдството“

проф. д-р Йовка Митева Попова

проф. д-р Стайка Станева Лалева

проф. д-р Петя Колева Славова

проф. д-р Иван Димитров Иванов

докт-т Иван Славов

гл. ас. д-р Георги Иванов Калайджиев

ас. д-р Недка Димова Димова

ас. д-р Васил Стоянов Василев

ас. Даниела Николаева Митева

ас. д-р Николай Тодоров Иванов

ас. Станимира Радославова Славова

Научен отдел „Развъждане и технологии в птицевъдството и зайцевъдството“

проф. д-р Митко Тодоров Лалев

проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова

доц. д-р Павлина Димитрова Христакиева

доц. д-р Надя Стоянова Минчева

доц. д-р Румен Василев Базитов

гл. ас. д-р Мирослав Стефанов Симеонов 

гл. ас. д-р Ивелина Иванова Иванова

гл. ас. д-р Красимир Петров Великов

Към началото