Нормативни документи

Закон за Селскостопанската академия

Постановление №151

Правилник за устройството и дейността на Земеделски институт

Правилник за работата на научните съвети и селскостопанската академия

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичният състав в Република България

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичният състав в Република България 2018

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичният състав в Република България 2013

Към началото