Доставка на тор-амониев нитрат за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Протокол №2

17.02.2020г.

Протокол №1

24.01.2020г.

Информация за удължаване на срока

20.01.2020г.

Обява

10.01.2020г.

Информация за обявата

10.01.2020г.

ЕЕДОП

10.01.2020г.

Документацията по поръчката

10.01.2020г.

Към началото