120 години

 

Земеделски институт – Стара Загора води началото си от Депото за добитък край Стара Загора, създадено през 1898 г.

Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16.02.1942 г.

Смело можем да твърдим, че тук е поставено началото на животновъдната наука в България.

Към началото