Доставка на електрическа енергия с ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Решение за откриване на процедура

03.10.2019г.

Договор

01.11.2019г.

Обявление за възложена поръчка

19.11.2019г.

Към началото