Доставка на дизелово гориво за нуждите на Земеделски Институт Стара Загора

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка № 626-2019-0001 – Доставка на 70 000 л. дизелово гориво за срок от 1 година за нуждите на ЗИ-Стара Загора.

08.06.2020г.

Договор

04.06.2019г.

Обявление за възложена поръчка

04.06.2019г.

Решение за откриване

25.04.2019г.

Към началото