Доставка на минерални фуражи,премикси и фуражни добавки

Oбява за ОП

10.09.2019г.

Информация за обява

10.09.2019г.

Документация

10.09.2019г.

Информация за удължаване на срока

20.09.2019г.

Протокол № 1

26.09.2019г.

Договор № 5 с  „Хрансервизинженеринг“, техническо и ценово предложение

14.10.2019г.

Договори № 7 ,техн. и ценово предложение и № 8, техн. и ценово предложение  с ЕТ „М енд Б – Янко Митев“

20.11.2019г.

Към началото