Обучения

Земеделски институт- Стара Загора провежда следните обучения:
  • Курс с продължителност 150 часа – Фермерство /Растениевъдство и животновъдство/
  • Курс с продължителност 30 часа – Агроекология
  • Информационни дейности с продължителност 18 часа:

    Опазване компонентите на околната среда

    Агроекология

    Хуманно отношение при отглеждане на дребни и едри преживни животни

    Хуманно отношение при транспорт на животни

Към началото