Доставка на пластмасови кофички за кисело мляко с вместимост 400 мл. за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Договор, ценово и техн. предложение 

14.06.2019г.

Протокол № 1

28.05.2019г.

Покана

17.05.2019г.

Информация за удължаване на срока

07.05.2019г.

Документация

24.04.2019г.

Обява и информация за обява

24.04.2019г.

Към началото