Доставка на ветеринарно-медицински продукти за селскостопански животни за нуждите на Земеделски институт гр.Стара Загора

Документация

28.10.2019г.

Обява

28.10.2019г.

Информация за обява

28.10.2019г.

Информация за удължаване на срока

08.11.2019г.

Протокол №1

19.11.2019г.

Договори

26.11.2019г.

Към началото