Доставка на фуражни суровини за нуждите на Земеделски институт Стара Загора по две обособени позиции: 1. Доставка на слънчогледов шрот 2. Доставка на соев шрот

Обявление за възложена поръчка

08.06.2020г.

Слънчогледов шрот – Договор с техническо и ценово предложение

08.06.2020г.

Соев шрот – Договор с техническо и ценово предложение

08.06.2020г.

Решение №96

01.04.2020г.

Протокол №4

01.04.2020г.

Протокол №3

01.04.2020г.

Протокол №2

01.04.2020г.

Съобщение

13.03.2020г.

Протокол №1

28.02.2020г.

Решение

03.02.2020г.

Обявление

03.02.2020г.

Документация

03.02.2020г.

Техническа спецификация

03.02.2020г.

Образци на документи

03.02.2020г.

ЕЕДОП

03.02.2020г.

Към началото